Bói Chỉ Tay

Xem tướng tay người được hưởng phú quý sau khi kết hôn

Ngoài ra, nếu phần giao nhau giữa hai đường chỉ tay này có vân hình sao, ám chỉ cuộc sống hôn nhân sẽ làm thay

Cách đoán sự nghiệp tính cách thông qua bàn tay

Còn nếu vân hình sao nằm ở gần đường chỉ tay Công danh, chứng tỏ thành công sắp tới sau bao nỗ lực của bản

Những tướng bàn tay nghèo khổ suốt đời, nợ nần luôn đeo bám

Ngược lại, nếu lòng bàn tay dẹt và mỏng lại được coi là không tốt, lận đận về tiền bạc, làm rất cực khổ nhưng