Tuổi Xông Nhà 2018

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Nhâm Tý 1972 chuẩn trong năm 2018

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ. => Rất tốt – Ngày sinh dương lịch: 01/06/1972

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Giáp Dần 1974 chuẩn trong năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Dần của gia chủ. => Chấp nhận được – Ngày

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Quý Sửu 1973 chuẩn trong năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt – Ngày

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Ất Mão 1975 chuẩn trong năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy => Chấp nhận

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Bính Thìn 1976 chuẩn trong năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt – Ngày

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Đinh Tỵ 1977 chuẩn trong năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Rất

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Mậu Ngọ 1978 chuẩn trong năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt – Ngày

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Kỷ Mùi 1979 chuẩn trong năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy xung khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Thủy khắc Hỏa => Không tốt – Ngày

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Canh Thân 1980 chuẩn trong năm 2018

Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm trực xung với thiên can Mậu của năm Mậu Tuất. => Không tốt – Ngày sinh dương lịch:

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Tân Dậu 1981 chuẩn trong năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt – Ngày

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Nhâm Tuất 1982 chuẩn trong năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Rất

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Qúy Hợi 1983 chuẩn trong năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của năm Mậu Tuất vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt –